nyheter/notiser

Av klubbens drygt 70 båtar är det ca 45 st som är bottenmålade och inte dokumenterat sanerade. Dessa båtar är uppmätta.
I korthet kan man säga att 20 st av dessa har miljögifter i sådan omfattning att de måste saneras inom den tid som vår plan säger.

Läs Mätrapporten från Happy boat.
Mätresultatet sammanställt här.
(resultat spårbart via medlemsnummer, tydligare lista finns på slipkontoret)

Läs hela inlägget »
2020-10-27
Båtbottensanering
2020-09-29
Motorstöld
2020-08-05
Alternativt årsmöte 2020
2020-05-14
Corona på östra Hjälmaren