nyheter/notiser

Vartefter båtar blir sjösatta skall uppläggningsplts städas från brännbart och vätskor. Papper, skräp och lättantändligt skall tas bort. Inga dunkar med glykol, bränsle etc får förvaras på upplägningsplatsen.
Säkerhetsbesiktning kommer ske 18:e juni.

Läs hela inlägget »
2021-11-03
Justering priser
2021-11-02
Båtråd 2021
2021-09-28
Båtbottenfärg uppdatering
2021-01-21
XRF-mätning av båtbotten genomförd