AVGIFTER

PRISLISTA år 2021, SEK
Medlemsavgift 500,00 inkl förbundsavgift HBF
Arbetsplikt/tim 100,00 
Inträdesavgift 300,00
Uppläggningsplats stora taket 900,00
Uppl.-plats gamla taket 700,00
Uppl.-plats lilla taket 700,00
Uppl.-plats "prärien" stor plats 500,00
Uppl.-plats "prärien" liten plats 375,00
Uppl.-plats största taket 1000,00
Uppl.plats sommar = uppl.plats vinter
Bodavgift 300,00
Kranavgift 200,00
Varvshyra /vecka 125,00
Elektricitet i varvet dagspris
Klubbnålar 15,00
Kokard 35,00
Vimpel 100,00
Klubbnyckel mot deposition 500,00
Klubbnyckel t. familjemedlem 200,00
Hyra lillstugan/övernattn.rum/ natt 60,00
Bryggplats >2,2m bredd  700
Bryggplats <2,2m bredd 500