AVGIFTER

PRISLISTA år 2023/2024, SEK
Medlemsavgift 500,00 inkl. förbundsavgift HBF
(en avgift per familj, utöver reg. medlem så räknas övriga som familjemedlemmar)
Arbetsplikt med brygga och upplägg 200,00/tim.
(vid två av fyra tillfällen á 4tim = fullgjord arb.plikt)
Arbetsplikt med båt 200,00/tim.
(vid ett av fyra tillfällen á 4tim = fullgjord arb.plikt)
Inträdesavgift 500,00 + Vimpel
Rampavgift per säsong 400,00
Klubbnyckel mot deposition 500,00
Klubbnyckel t. familjemedlem 200,00
 
Uppläggningsplats största taket 1 400,00
Uppläggningsplats stora taket 1 200,00
Uppläggningsplats gamla taket 1 000,00
Uppläggningsplats lilla taket 800,00
Uppläggningsplats "prärien" stor plats 900,00
Uppläggningsplats "prärien" mellan plats 700,00
Uppläggningsplats "prärien" liten plats 500,00
Uppläggningsplats sommar = Uppläggningsplats vinter*

Bryggplats liten >2,2m bredd 700,00
Bryggplats mellan 2,5-3,2m bredd 900,00
Bryggplats stor 3,2-4m bredd 1 100,00

Bryggel slipen 300,00 per säsong
Bodavgift 300,00
Kranavgift ord. dagar 300,00
Kranavgift utanför ord. dagar 600,00
Varvshyra /vecka 125,00
Elektricitet i varvet dagspris
Klubbnålar 15,00
Kokard 35,00
Vimpel 100,00
Hyra lillstugan/övernattn.rum/ natt 60,00


*Andra året i rad som båt ligger på land debiteras avgift dubbelt, tredje året i rad debiteras avgift trippel. Undantag finns om det avtalats med simkommittén tex vid sjukdom etc.