AVGIFTER

PRISLISTA år 2023/2024, SEK
Medlemsavgift 500 kr inkl. förbundsavgift HBF
(en avgift per familj, utöver reg. medlem så räknas övriga som familjemedlemmar)
Arbetsplikt med brygga och upplägg 200 kr/tim.
(vid två av fyra tillfällen á 4tim = fullgjord arb.plikt)
Arbetsplikt med båt 200 kr/tim.
(vid ett av fyra tillfällen á 4tim = fullgjord arb.plikt)
Inträdesavgift 500 kr + Vimpel
Rampavgift per säsong 400 kr
Klubbnyckel mot deposition 500 kr
Klubbnyckel t. familjemedlem 200 kr
 
Uppläggningsplats största taket 1 400 kr
Uppläggningsplats stora taket 1 200 kr
Uppläggningsplats gamla taket 1 000 kr
Uppläggningsplats lilla taket 800 kr
Uppläggningsplats "prärien" stor plats 900 kr
Uppläggningsplats "prärien" liten plats 500 kr
Uppläggningsplats sommar = Uppläggningsplats vinter*

Bryggplats liten (insidan) 700 kr
Bryggplats stor (utsidan) 1100 kr

Bryggel slipen 300 kr per säsong
Bodavgift 300 kr
Kranavgift ord. dagar 300 kr
Kranavgift utanför ord. dagar 600 kr
Varvshyra /vecka 125 kr
Elektricitet i varvet dagspris
Klubbnålar 15 kr
Kokard 35 kr
Vimpel 100 kr
Hyra lillstugan/övernattn.rum/ natt 60 kr


*Andra året i rad som båt ligger på land debiteras avgift dubbelt, tredje året i rad debiteras avgift trippel. Undantag finns om det avtalats med slipkommittén tex vid sjukdom etc.