Organisation 2018

Styrelsen
Ordförande      Mats Olsson  (medlemsfrågor mm 070-222 08 10)
Vise ordf.         Håkan Primell
Kassör             Mariana Broström
Sekreterare      Dan Westerholm
Ledamot           Håkan Larsson
Ledamot           Rune Johansson
Ledamot           Bengt Olsson
Suppleant         Stig Andersson
Suppleant         Per Lindström

Revisor              Christine Olsson
Revisor              Vakant
Rev.suppl.         KA Johansson

Slipkommité               
Ledmot                Stig Andersson 
Matr.förvalt.         Rune Johansson
Ledamot.             Jim Eriksson
Ledamot              Bjarne Östgren
Ledamot              Nils-Göran Öhrman
Ledamot              Per Lindström  (bokning sjösättning 070-950 04 15)
Ledamot              Micke Källmar
Ledamot              Bengt Olsson (brygg- och uppläggningsplatser 070-781 59 43)
Ledamot              Andreas Karlsson

Holmkommmité     
Ledamot               Håkan Primell
Ledamot                Arvo Pilvi
Ledamot               Thomas Lundberg
Ledamot                Håkan Larsson
Ledamot                Lennart Ekström
Ledamot                Bo Gustavsson
Ledamot                Kent Svensson

Prickkommité            
Ledamot                 Sebastian Eriksson
Ledamot                 Christer Karlsson
Ledamot                  Rune Johansson
Ledamot                  Aldor Karlsson
Ledamot                  Patrik Rådman
Ledamot                  Dennis Karlsson

Övrigt
IT-ansvarig              Mats Olsson
Miljöombud              Sebastian Eriksson
Vägsamfällig.           Bengt Olsson
HBF                          Bengt Olsson

Festkommité             Håkan Larsson
                                  Per Lindström
                                  Micke Källmar
                                  Dennis Karlsson