Organisation 2022

Styrelsen
Ordförande      Mats Olsson  (medlemsfrågor mm 070-222 08 10)
Vise ordf.         Håkan Larsson
Kassör             Mariana Broström
Sekreterare      Dan Westerholm
Ledamot           Per Lindström
Ledamot           Rune Johansson
Ledamot           Bengt Olsson
Suppleant         Daniel Palm
Suppleant         Daniel LindströmRevisor              Christine Olsson
Revisor              Vakant
Rev.suppl.         Catarina Olsson

Slipkommité               
Matr.förvalt.         Rune Johansson
Ledamot              Per Lindström  (bokning sjösättning 070-950 04 15)
Ledamot              Micke Källmar
Ledamot              Bengt Olsson (brygg- och uppläggningsplatser 070-781 59 43)
Ledamot              Anders Schnell
Ledamot              Dennis Karlsson

Holmkommmité     
Ledamot               Håkan Primell
Ledamot                Arvo Pilvi
Ledamot                Anders Schnell
Ledamot                Håkan Larsson (sammankallande)
Ledamot                Lennart Ekström
Ledamot                Bo Gustavsson
Ledamot                Kent Svensson
Ledamot                Peter Johansson

Prickkommité            
Ledamot                 Sebastian Eriksson
Ledamot                  Rune Johansson
Ledamot                  Patrik Rådman (sammankallande)
Ledamot                  Dennis Karlsson

Övrigt
IT-ansvarig              Mats Olsson
WEB                           Daniel Lindström
Miljöombud            Bengt Olsson
Vägsamfällig.           Bengt Olsson
HBF                          Mats Olsson

Festkommité       Daniel Palm
                                  Mimmi Broström
                                  Micke Källmar
                                  Dennis Karlsson
                                  Tobias Hagerö

Valberedning        Arvo Pillvi
                                   Tobias Hagerö