varvet


Varvet är avsett för reparationer och nybyggnad av båtar.
Medlem kan erhålla dispositionsrätt efter ansökan hos slipkommittén
Slipkommittén avgör om flera båtar kan hyras i varvet samtidigt.
Hyra för varvet erlägges enligt aktuell taxa.
Kostnad för el. och värma erlägges efter åtgång.
Efter avslutat arbete skall varvet lämnas i snyggt och städat skick.

  //detta är utdrag ur tillägget i klubbens stadgar//