Justering priser

Det allmäna höstmötet har beslutat följande prisändringar inför nästa säsong:
Inträdesavgift justeras till 500 kr (1 st vimpel ingår)

Kranvgift justeras till 300 kr per lyft.
Vid höstupptagning debiteras dubbelavgift utanför de utannonserade upptagningstilfällena enl årsagenda

Regler kring arbetsplikt ändras och förtydligas enl nedan.
Debitering av ej utförd arbetsplikt justeras till 200 kr tim, respektive medlem med båt har enkel arbetsplikt om 4 tim per år, har man uppläggningsplats och bryggplats så har man dubbel arbetsplikt dvs 2x4 tim.
Arbetsplikten kan utföras under de 4 tillfällen (2 på slipen 2 på kvisslan) som anordnas enligt fastställd årsagenda.

Arbetsplikt kan även avräknas efter överenskommelse med funktionär i slip- eller holmkommiten om arbete sker vid annat tillfälle.

Ny avgift ”rampavgift” införs för medlemmar som har båt men ej brygg- eller uppläggningsplats, 400 kr per säsong.

Justerade priser gäller from säsong 2022 och kommer användas först vid debitering januari 2023.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter