Medlemsregister uppdaterat

Ingen stor nyhet men aktuellt register finns under "Dokument".
Sidan är löseordskyddad och kan endast läsas av medlemmar.
Registret strider inte mot personuppgiftslagen men vill du inte synas i detta register på hemsidan så säg till. Det som avlöjas är E-post, mobilnr, intädesår.

Lösenord är tidigare distibuerat, vet du inte det skicka ett mail till info@ohjmbk.se från den adress som du tidigare angett som din E-postadress