nyheter/notiser

2019

Klubben håller på med ett arbete för att kunna bli "biocidfri". Vi som ansvariga för hamnverksamhet är skyldiga att följa upp lagstiftning och föreskrifter. Tillsynen av båtklubben sköts av miljökontoret. För att få en riktning på vårt arbete finns en "Genomförande plan för biocidfri båtbotten". Där framgår hur vi skall mäta föreorening i båtbotten, vad som är godkänt, och vilke åtgärder som kan göras etc.
Den skall alla medlemmar ta del av.

Vi kommer fortlöpande uppdatera informationen om behandling av båtbotten, dvs när kommer mätnin
 

Läs hela inlägget »

lediga bodar

Det finns nu 3 st bodar som är i klubbens ägo som får köpas för 1000 kr st. Inget märkvärdigt men skall hålla tätt. Visst fix med lås/beslag behövs.
Kontakta Bengt Olsson 070 7815943 om du är intresserad.

Läs hela inlägget »

Förra helgen (28-29 sep) stals två större utombordare vid Hyndvad strand. Håll koll på dina grejor, lås, bulta fast eller ta upp. 

Läs hela inlägget »

5 knop

Det har per epost inkommit klagomål från boende sandbankarna/hyndevad strand att vi inte håller 5 knop där vi borde. Vet inte om det är medlemmar eller andra som syndar. Jag tror vi sköter oss överlag, och det är viktigt att vi fortsätter med det.

Läs hela inlägget »

VARNING


Någon har utgett sig för att utföra tillsyn av förordningen för vattenskydd. Man har vinkat in båtar som passerat vid fd Bibybron. Man har frågat om bränsletyp och sagt att det är en varning, nästa gång kostar det 7000 kr.
Detta är skitsnack och har ingen som helst betydelse.
Miljökontoret som har ansvaret för tillsynen säger att dom inte har någon "operativ tillsyn" planerad.
Skulle dom utföra någon slags tillsyn kommer den inte utföras på det sett som skämtaren gjort. Dessutom är det dagsböter om man bryter mot föreskrifter och det är alltså ingen fastställd summa man tilldöms.

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 15/5 från 18.00 är det vårstädning på slipen.
Städkvällen räknas som arbetsplikt, se till att få ditt namn uppskrivet på listan.

För alla med uppläggningsplast på slipen gäller även lite extra.
Samtliga uppläggningsplatser skall innan den 15/5 vara städade från allt som kan betecknas som miljöfarligt avfall samt brännbart kring uppläggningsplats.
I detta fall så räknas nästa allt förutom vatten som miljöfarligt avfall.
Det får alltså inte finnas färgburkar fulla eller tomma, glykol, bränsle, rengöringsmedel etc.

Dessa krav på städning är inget nytt, men nu är det extra viktigt att det utförs i tid.
Klubben kommer att få tillsynsbesök av Miljökontoret den 22/5 och då får det inte finnas något att anmärka på hur medlemmar förvarar och hanterar avfall mm vid uppläggningsplatsen.

Uppläggningsplatser kommer att kontrolleras av slipkomittén under städdagen den 15/5.
Pytsar, burkar, behållare, dunkar, sopsäckar som då påträffas vid uppläggningsplats kommer då att samlas in och ansvarig för båtplats kommer debiteras för borttransport och omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Alla måste hjälpas åt att hålla snyggt så att vi som båtklubb kan ta vårt miljöansvar.

Det är inte bara ÖHJMBK som får tillsynsbesök, under denna maj-vecka kommer miljökontoret även besöka 10 st andra båthamnar i Eskilstuna kommun.
Det som är fokus på vid besöket är avfallshantering, setpic/latrin tömning, båtbottenfärger, spolplatta mm.

Med båtklubbars miljö i fokus just nu så kommer vi intensifiera miljöarbetet, arbete med en miljöplan pågår.
Som ni säkert redan vet så är båtbottenfärger och tvätt av båtbotten en stötesten som många klubbar jobbar med.
Vad som kommer krävas av klubben och varje enskild båtägare är inte riktigt klart, klubben kommer återkomma med information, särskilt beroende på vad miljökontorets tillsyn ger.

Avseende båtbottenfärg så är det helt klart att endast biocidfria färger är tillåtna. Inget annat får läggas på båtar i ÖHJMBK.

Varje medlem skall vara orienterad om klubbens miljöpolicy och miljöregler, dessa finns på hemsidan. här

Det finns även info om slip och hamn, med orienteringsplan på hemsidan,här

Nu ser vi till att vårrusta båten, städa upp och njuta av sommaren 2019 .

Mvh
Styrelsen ÖHJMBK
genom Ordf Mats Olsson

Läs hela inlägget »

Miljö- och räddningstjänstnämden tillstyrker dispensansökan om moderna tvåtaktare.
Miljökontorets yttrande med förebehåll etc finns att läsa här.

Det finns massa tekniska termer/formler för utsläpp inskrivna, men om din motor är "carb 3"  godkänd så klarar den kraven, och det gör den om det är en modern Optimax eller E-tec. Kolla i instruktionsboken där finns det säkert angivet.
Det finns även andra tvåtaktare med direktinsprutning (äldre Selva etc) tveksamt om de klartar kraven. Det är upp till resp båtägare att kontrollera detta.
 

Läs hela inlägget »

På grund av div väg och VA arbeten i hyndevad så gäller följande:
Infart mot vattenverket kommer att vara stängd 22/4 - 12/7
Infart från väg 214 kommer att vara stängd 5/8 - 6/9

Läs hela inlägget »

Som ni vet så är tvåtaktare förbjudna from 2019 på östra hjälmaren.
Föreskriften om vattenskyddet anser klubben är dåligt skriven.
Vi har därför ansökt om dispens för moderna tvåtaktare.
Vi hoppas att de kan förstå väsentliga fakta i frågan och ge oss dispens, men det återstår att se.
För er som har äldre tvåtaktare finns tyvärr inget att hoppas på, de är förbjudna.   läs dispensansökan

Läs hela inlägget »

Bottenfärg

Det finns en del lagkrav vi måste förhålla oss till när vi målar båtbotten.
Ur miljösynpunkt skall vi helst inte måla botten alls, men sk biocid-fri bottenfärg är tillåten i insjöar. kolla på färgburken det skall anges biocidfri eller insjögodkänd.
Detta är ett lagkrav, och klubbens miljöregler har uppdaterats med detta för att vara extra tydlig.
Tänk även på att använda presenning under båten om du skrapar botten, och använd dammsugare om du slipar.

Miljöpolicy och miljöregler

Läs hela inlägget »

Den preliminära agendan för 2019 finns under fliken Kalendarium..

Läs hela inlägget »