nyheter/notiser

2022 > 06

Vartefter båtar blir sjösatta skall uppläggningsplts städas från brännbart och vätskor. Papper, skräp och lättantändligt skall tas bort. Inga dunkar med glykol, bränsle etc får förvaras på upplägningsplatsen.
Säkerhetsbesiktning kommer ske 18:e juni.

Läs hela inlägget »