nyheter/notiser

2019 > 11

Klubben håller på med ett arbete för att kunna bli "biocidfri". Vi som ansvariga för hamnverksamhet är skyldiga att följa upp lagstiftning och föreskrifter. Tillsynen av båtklubben sköts av miljökontoret. För att få en riktning på vårt arbete finns en "Genomförande plan för biocidfri båtbotten". Där framgår hur vi skall mäta föreorening i båtbotten, vad som är godkänt, och vilke åtgärder som kan göras etc.
Den skall alla medlemmar ta del av.

Vi kommer fortlöpande uppdatera informationen om behandling av båtbotten, dvs när kommer mätnin
 

Läs hela inlägget »