nyheter/notiser

2023 > 05

SSH har fått staligt stöd för att bygga saneringsanläggning. I den "dealen" var att deras tjänster skulle erbjudas all klubbar i hjälmaren.
Vi har fått infobrev om detta som du kan läsa här

Läs hela inlägget »

Även vi måste hålla hårdare i elen, därav lite nyheter...

Elanvändning på bryggor - slipen

Anslutning med landström endast tillåten kortare period när du är närvarande eller vid enskilt tillfälle för batteriladdning.
Om man önskar ligga långvarigt inkopplad är det OK mot en avgift på 300 kr per säsong. Du tecknar dig på listan som finns på anslagstavlan på slipkontoret. Endast förbrukare inkopplade över batteri är tillåtna för långvarig inkoppling.
Elanvändning på bryggor - Kvisslan
Anslutning med landström är för närvarande gratis men skall begränsas till batteriladdning och de förbrukare som går över batteri.
Dessa begränsningar finns av kostnadsskäl samt att elanläggning inte är dimensionerad för större belastningar.

Läs hela inlägget »

Onsdag 24/5 kommer miljökontoret och inspekterar slipområdet, och våra aktiviteter. De är intresserade av hur båtbottensanering går, hur vi sköter latrintömmning, sopor mm.
Viktigt att alla med båtplatser ser över hu miljöfarliga produkter förvaras. glykol, olja, färg etc får inte finnas vid din båtplats. Så vänligen dubbelkolla det. Se även över uppläggningpltsen så att den är almänt städad från brännbart, filtar mattor mm

Läs hela inlägget »