nyheter/notiser

2015 > 07

Prickning/fyrar vid Björksundet (västra hjälmaren) är justerad och ser ut enligt nedan i verkligheten och i senaste utgåvan av båtsportkortet.

Läs hela inlägget »