nyheter/notiser

2024 > 04

Kontrollmätning av båtbottnar och sanering fortgår enligt plan. För närvarande har vi ca 14 st båtar i klubben som ej har ej godkänd bottenfärg.
Enligt dem miljöplan vi kommit överens med Miljökontoret om så skall alla båtar vara sanerade till säsongen 2025. Så det finns några som på allvar måste fundera på hur det skall gå till.
Läs mer om detta hemsidan under fliken Båtbottenfärg, där framgår hur de skall utföra sanering del om det görs på slipområdet, och dels om du gör det på annan plats (dokumentation).
Om du vill slippa arbetet själv så finns det firmor som kan utföra arbete på plats på slipen på ett vis som är godkänt. Offert kan inhämtas tex från www.marinkvalitet.se/batbotten/.
Skall din båt vara biocidfri till nästa säsong är det dag att börja planera detta nu. Bäst för båten är att renskrapning/slipning sker i höst, och ev. ny färg läggs på våren 2025.

Läs hela inlägget »