Elanvändning på bryggor

Även vi måste hålla hårdare i elen, därav lite nyheter...

Elanvändning på bryggor - slipen

Anslutning med landström endast tillåten kortare period när du är närvarande eller vid enskilt tillfälle för batteriladdning.
Om man önskar ligga långvarigt inkopplad är det OK mot en avgift på 300 kr per säsong. Du tecknar dig på listan som finns på anslagstavlan på slipkontoret. Endast förbrukare inkopplade över batteri är tillåtna för långvarig inkoppling.
Elanvändning på bryggor - Kvisslan
Anslutning med landström är för närvarande gratis men skall begränsas till batteriladdning och de förbrukare som går över batteri.
Dessa begränsningar finns av kostnadsskäl samt att elanläggning inte är dimensionerad för större belastningar.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter