Regler om båtbottenfärger, vad vi får måla båtar med, hur de kan saneras finns i "Genomförandeplan för biocidfri båtbotten".
Gäller alla båtar- alla medlemmar, att vi följer detta är ett villkor för att ha kvar vår verksamhet som båtklubb. 

Under denna rubrik kommer ytterligare info om mätning av båtbotten etc som nämns i genomförandeplanen.