Regler om båtbottenfärger, vad vi får måla båtar med, hur de kan saneras finns i "Genomförandeplan för biocidfri båtbotten".
Gäller alla båtar- alla medlemmar, att vi följer detta är ett villkor för att ha kvar vår verksamhet som båtklubb. 

Under denna rubrik kommer ytterligare info om mätning av båtbotten etc som nämns i genomförandeplanen.
240415 uppdatering
Det väntade nya beskedet om mätanvisningar mm har utblivit, vi skall forsätta enligt tidigare plan.
Två båtar är mätta under nu Mars, resultat av mätningar kommer skickas till båtägare.
Det finns i Eskilstuna firmor som på ett korrekt vis kan sanera båtbottnar på plats på slipen. Offert kan tex erhållas från Marinkvalietet Mälardalen.


231102 uppdatering
Vi har under ca 10 månader blivit ombedda att upphöra med ytterligare båtbottenmätningar, i väntan på en utredning om mätstrategi för tenn som tas fram.
Resultatet har nu kommit och påverkar inte våra tidigare mätningar. De Torshälla klubbar som mätt med instrument från SBU får dock en del resultat omräknade.  Klubben kommer nu fortsätta att mäta nytillkommna båtar. 
Läs den nya rapporten här
210928 uppdatering
Transportstyrelsen har utkommit med "Skrovmålet" utredning om båtbottenfärger, säger inte så mycket nytt men har handgripliga råd hur sanering skall utföras. Se Lathund båtbottensanering .
Den vill Miljökontoret att vi skall använda oss av.
Vi har även fått en mall till protokoll som skall fyllas i för varje båt som saneras, mallen är utformad så den kan följa med båten när den säljs, vilket ka ha visst värde.Tänker du sanera så läs på i lathuden och anmäl till slipkommiten (Bengt 070 7815943, eller Rune) när du tänker börja. Sanerar du på annan plats än på slipen är det viktigt med fotodokumentation för att kunna få din båt dokumenterad som sanerad. Foton skall visa skrovet i flera vinklar före sanerng, efter sanering och när den är nymålad. Fotodok på färgburkar och kvitton på inköp.

Svearna i Torshälla har provat lite olika produkter för färgbortagning, kolla deras redovisning r

210121 - Nu är XRF-mätning av båtbotten genomförd
Av klubbens drygt 70 båtar är det ca 45 st som är bottenmålade och inte dokumenterat sanerade. Dessa båtar är uppmätta.
I korthet kan man säga att 20 st av dessa har miljögifter i sådan omfattning att de måste saneras inom den tid som vår plan säger.

Läs Mätrapporten från Happy boat.
Mätresultatet sammanställt här.
(resultat spårbart via medlemsnummer, tydligare lista finns på slipkontoret)