Regler om båtbottenfärger, vad vi får måla båtar med, hur de kan saneras finns i "Genomförandeplan för biocidfri båtbotten".
Gäller alla båtar- alla medlemmar, att vi följer detta är ett villkor för att ha kvar vår verksamhet som båtklubb. 

Under denna rubrik kommer ytterligare info om mätning av båtbotten etc som nämns i genomförandeplanen.

210121 - Nu är XRF-mätning av båtbotten genomförd
Av klubbens drygt 70 båtar är det ca 45 st som är bottenmålade och inte dokumenterat sanerade. Dessa båtar är uppmätta.
I korthet kan man säga att 20 st av dessa har miljögifter i sådan omfattning att de måste saneras inom den tid som vår plan säger.

Läs Mätrapporten från Happy boat.
Mätresultatet sammanställt här.
(resultat spårbart via medlemsnummer, tydligare lista finns på slipkontoret)