Grinden på slipen kan öppnas elektriskt med nyckelbrytare. Nyckel  är den nyckel som alla medlemmar får kvittera ut.
Grinden går även att öppna med mobiltelefon genom att ringa 07190001407532  - för att detta skall funger skall uppringande telefon vara registrerad i grindautomatik. Fyll i din begäran här för att få tillgång till funktionen.

  • nummret är ett K eller M samt två elle tre siffror