information ang alternativt årsmöte 2020

På grund av rådande Pandemi så blev årsmötet i Mars inställt, med förhoppning att det skulle kunna genomföras under sommaren, så blev inte fallet.
Styrelsen avser nu att avhandla årsmötesfrågor på kommande styrelsemöte 19: e Augusti.

För att man som medlem i alla fall skall kunna få motsvarande information som ett normalt årsmöte redovisas nedan de dokument som normalt redovisas på ett normalt årsmöte.
Det är frågan om ekonomisk redovisning för år 2019, budgetering för 2020 samt verksamhetsberättelse, och revisionsberättelse, samt valberedningens förslag till nyval/omval etc.

Har man frågor kring denna redovisning eller på annat sett vill göra sig hörd så som på ett normalt årsmöte är man välkommen att maila ohjmbk@ohjmbk.se.

Det finns inga inkommna motioner att behandla på årsmötet.

"Årsmötesfrågor" behandlade på styrelsemöte kommer redovisas i kommande styrelsemötesprotokoll. Ev inkommna frågställningar från medlemmar redovisas även där.