HISTORIA


Så gick det till

Det var tre personer, Knut Andersson, Reinhold Andersson och Alfred Andersson,
som tagit initiativet till ett möte vid  “Nordön med intresserade för bildandet av enmotorbåtsklubb den 17 juni 1933.

Vid mötet talade man om nyttan av att gå samman i en klubb och den ömsesidiga trevnad som det skulle medföra för resp. båtägare. 
Redan vid detta första möte antecknade sig 17 personer som medlemmar i klubben och man valde en styrelse på 3 personer som redan vid nästa möte den 21 juli 1933
utökades till 5 personer.

Till detta andra möte hade styrelsen tagit fram namnförslag, förslag till standert ochkokard, Det var vid detta möte som klubbens namn fastställdes till Östra Hjälmarens Motorbåts Klubb, liksom utseendet för standert och kokard. 
Stadgar för klubben fastställdes, av vilka det framgick att medlemsavgift utgick med två kronor per år. Ständig medlem kunde man bli för 50 kronor.

Frågan om ”en plats invid Hjälmaren som kunde tjäna till medlemmarnas sommarvistelse” liksom frågan om lämplig plats där en slip kunde och fick uppföras behandlades och man tillsatte en kommitté som fick jobba vidare med dessa frågor.

Klubbens första styrelse hade följande sammansättning 
Ordf Knut Andersson, kassör Reinhold Andersson
Sekr Alfred Andersson,V ordf Bjarne Abrahamsson,
V sekr Ernst Olsson.