arbetsplikt

Som medlem i en förening behöver alla hjälpas åt.
Därför finns det varje år fyra tilfällen att sluta upp och göra lite nytta.
Två tillfällen på slipen och två tillfällen på klubbholmen.
Vi önskar att alla är med på två av dessa fyra tillfällen (2x5tim).
Dessa arbetsdgar är märkta med "Arbetsplikt" i kalendern.
Se till att du blir antecknad på arbetslistan vid tillfället.

Kan man inte delta vid minst två tillfällen påförs en avgift vid ordinarie årsinbetalning.