År för år

1933       Klubben bildas, medlemsavgiften två kronor per år.
                Kvisslaholmen arrenderas på 5 år – arrende 110:-/år
1934       Kvinnliga medlemmar fick ansluta sig. För första gången ordnades lotteri med motorbåt som                        vinst. 
               Arrendeavtal tecknas för slipen.
               En tralla och 12 m räls inköptes för 15:-
1935       Brygga vid slipen klar
1938       Beslutade medlemmarna att säga DU till varandra
1939       Påbörjades bygget av klubbhuset. Kostnad 9.916:72.
                Utökades slipområdet som nu hyrdes på 30 år.
                Första ansökan om bensinskattemedel till brygga inlämnas.
1940       Målades klubbhuset invändigt – kostnad 250:-
1942       Bryggan vid slipen repareras.
1943       Sprängning för avlopp på holmen
1946       Invigdes klubbhuset.
               Klubben medlem i SMU (nuvarande SBU=Sveriges Båtunion).
               Arbetsplikt införs vid slipen.
1947       Slipområdet utökas.
1948       Ny brygga vid holmen.
               Första gången som maskiner användes på slipen bl. a
               en grävskopa för planing av slipområdet och lastning av grus.
               Gamla taket (av trä) byggdes.
1950       Elkraft till slipen
1952       Elektriskt spel för trallan sätts upp.
1957       Bildades damsektion samt fiskesektion
1958       Påbörjades ny brygga för bensinskattemedel att byggas av Sjöfartsstyrelsen.
1959       Bryggan klar. Trallans spår ut i sjön förlängs.
1960       Ändrades elspänningen från 127 till 220/230 volt.
1961       Byggdes taket mot sjösidan (1525 timmar på 28 arbetare)
1963       Fartbegränsning infördes i Hyndevadsån.
1967       Började varvet byggas (inköpt loge från Surahammar).
               Bastu byggs på holmen
1968       Köpte klubben St. Kvisslaholmen
1971       Installerades telefon vid slipen. Klubbhuset fick fast gasolanläggning till kök och belysning.
1972       Byggdes ny brygga på södra sidan av holmen.
1976       Ny upptagningskran vid slipen.
               Upphörde bensin o fotogenförsäljning vid slipen.
1980       Bensindrivet elaggregat till holmen.
               Inköptes dammsugare och kaffebryggare.
1981       Byggs nytt tak bortom varvet.
1984       Stora båttaket byggdes som gav 5 platser.
1985       Frivillig gästhamnavgift infördes.
               Renovering invändigt av klubbhuset med liggande panel.
               Volvo Lastmaskin införskaffas.
               Ny brygga och veranda vid bastun.
1986       Telefon dras in på holmen
1988       Beslut fattas om att dra in el. 25/9 släpptes strömmen på.
1989       Installation av belysning på bryggorna vid slipen.
               Duschrum och pumprum byggdes vid bastun.
1990       Lillstugan klar för uthyrning.
1991       Lusthus nr 1 byggdes. Varmvattenberedare och spis installeras i klubbhuset.
1992       Ny klubbstuga till slipen
1993       Nya toan togs i bruk på holmen
1994       Tank för diesel införskaffas avseende försäljning till medlemmar.
1995       Renovering av bryggor + ny bastu byggs genom ALU-projekt.
1996       Lusthus nr 2 byggdes
1997       ALU-projekt: målning av hus samt byggdes ny vedbod.
2002       Ny braskamin ersätter gamla eldstaden i klubbhuset.
               Inredning av vinden med 2 rum (Byssan och Kajutan)
2005-08 Bryggorna på holmen helronoveras.
2009       Soffor tillverkas till T-bryggan. Gångbro över berget mot bastun.
2010       Helrenovering av gästbryggan samt byttes virke på rastplatsmöblerna.
2011       Stor röjning samt öppnandet av stigen runt ön.
2012       Ny bastubrygga med stege.
2014       Nytt däck kring bastu
2015       Skorsten i klubbhuset blir brandsäker med insatsrör
2015       Tömmningsanläggning septitank installeras på slipen
2016       Flismaskin inköps, stigar skall flisas
                 Förrådsbod byggs
2018       Lilla bryggan i trivselviken fick nytt virke, efter att ej varit användbar  i flera år
                Fyrhjuligt arbetsfordon köps in till holmen