Vårstädning slipen samt miljöinfo

Onsdagen den 15/5 från 18.00 är det vårstädning på slipen.
Städkvällen räknas som arbetsplikt, se till att få ditt namn uppskrivet på listan.

För alla med uppläggningsplast på slipen gäller även lite extra.
Samtliga uppläggningsplatser skall innan den 15/5 vara städade från allt som kan betecknas som miljöfarligt avfall samt brännbart kring uppläggningsplats.
I detta fall så räknas nästa allt förutom vatten som miljöfarligt avfall.
Det får alltså inte finnas färgburkar fulla eller tomma, glykol, bränsle, rengöringsmedel etc.

Dessa krav på städning är inget nytt, men nu är det extra viktigt att det utförs i tid.
Klubben kommer att få tillsynsbesök av Miljökontoret den 22/5 och då får det inte finnas något att anmärka på hur medlemmar förvarar och hanterar avfall mm vid uppläggningsplatsen.

Uppläggningsplatser kommer att kontrolleras av slipkomittén under städdagen den 15/5.
Pytsar, burkar, behållare, dunkar, sopsäckar som då påträffas vid uppläggningsplats kommer då att samlas in och ansvarig för båtplats kommer debiteras för borttransport och omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Alla måste hjälpas åt att hålla snyggt så att vi som båtklubb kan ta vårt miljöansvar.

Det är inte bara ÖHJMBK som får tillsynsbesök, under denna maj-vecka kommer miljökontoret även besöka 10 st andra båthamnar i Eskilstuna kommun.
Det som är fokus på vid besöket är avfallshantering, setpic/latrin tömning, båtbottenfärger, spolplatta mm.

Med båtklubbars miljö i fokus just nu så kommer vi intensifiera miljöarbetet, arbete med en miljöplan pågår.
Som ni säkert redan vet så är båtbottenfärger och tvätt av båtbotten en stötesten som många klubbar jobbar med.
Vad som kommer krävas av klubben och varje enskild båtägare är inte riktigt klart, klubben kommer återkomma med information, särskilt beroende på vad miljökontorets tillsyn ger.

Avseende båtbottenfärg så är det helt klart att endast biocidfria färger är tillåtna. Inget annat får läggas på båtar i ÖHJMBK.

Varje medlem skall vara orienterad om klubbens miljöpolicy och miljöregler, dessa finns på hemsidan. här

Det finns även info om slip och hamn, med orienteringsplan på hemsidan,här

Nu ser vi till att vårrusta båten, städa upp och njuta av sommaren 2019 .

Mvh
Styrelsen ÖHJMBK
genom Ordf Mats Olsson