Dispens modern tvåtaktare

Miljö- och räddningstjänstnämden tillstyrker dispensansökan om moderna tvåtaktare.
Miljökontorets yttrande med förebehåll etc finns att läsa här.

Det finns massa tekniska termer/formler för utsläpp inskrivna, men om din motor är "carb 3"  godkänd så klarar den kraven, och det gör den om det är en modern Optimax eller E-tec. Kolla i instruktionsboken där finns det säkert angivet.
Det finns även andra tvåtaktare med direktinsprutning (äldre Selva etc) tveksamt om de klartar kraven. Det är upp till resp båtägare att kontrollera detta.