Dispensansökan moderna tvåtaktare

Som ni vet så är tvåtaktare förbjudna from 2019 på östra hjälmaren.
Föreskriften om vattenskyddet anser klubben är dåligt skriven.
Vi har därför ansökt om dispens för moderna tvåtaktare.
Vi hoppas att de kan förstå väsentliga fakta i frågan och ge oss dispens, men det återstår att se.
För er som har äldre tvåtaktare finns tyvärr inget att hoppas på, de är förbjudna.   läs dispensansökan