Bottenfärg

Det finns en del lagkrav vi måste förhålla oss till när vi målar båtbotten.
Ur miljösynpunkt skall vi helst inte måla botten alls, men sk biocid-fri bottenfärg är tillåten i insjöar. kolla på färgburken det skall anges biocidfri eller insjögodkänd.
Detta är ett lagkrav, och klubbens miljöregler har uppdaterats med detta för att vara extra tydlig.
Tänk även på att använda presenning under båten om du skrapar botten, och använd dammsugare om du slipar.

Miljöpolicy och miljöregler