Gerda i hyndevadsån

SS Gerda kommer till Hyndevad (via Hjälmare kanal) 8/7 på kvällen och blir kvar till den 29/7. 
Trafikdagar blir 14/7, 15/7, 21/7, 22/7 och 28/7, avgång 1300.
Alla turer gör uppehåll på Kvisslans gästbrygga.
Gerda kommer mellan turer ligga vid vår utrustningkaj, och gå till sommarhemmet för passagerarpåstigning.