Vass i småbåtshamnen

I lördags klipptes vass så gått det gick med båtar på plats.
Vi kommer klippa i höst igen när båtar är upptagna.
För att långsiktigt bli av med vassen så skall den klippas 3-4 ggr min 1dm under vattenytan, då dör i alla fall den aktuella plantan.
De som har båtplats i småbåtshamnen måste själva hjäpla till att hålla rent på egen plats. verktyg för detta finns på plats lie uppsatt på den röda boden, eller tandad kniv på lång blå stör som står lutad mot trädet.