Städning uppläggningsplatser

Meddelande till klubbmedlemmar med uppläggningsplats på slipen.
 

Det är återigen dags att se över ordningen på uppläggningsplatser.
 
Innan 5:e juni skall båtplatser ses över så att:
- sopor och skräp är bortstädat
- inget brandfarligt förvaras vid uppläggningsplats
- inget miljöfarligt förvaras vid uppläggningsplats
 
Exempel på sådant som inte får får finnas vid båtplats:
- färgburkar
- bränsle
- lösningsmedel
- glykol
- trasor
 
Vi är numer extra noggranna att detta efterföljs, och det med anledning av att vi måste söka dispens för sjönära båtuppläggning.
Enligt de nya bestämmelserna för vattenskydd i Hyndevadsån så får vi inte förvara båtar som vi gör utan dispens.
Ansökan om dispens är inskickad, och troligen kommer det kontrolleras hur vi hanterar och förvarar våra båtar.
 
 
Vänliga Hälsningar slipkommiten
 
PS kom ihåg städdag på slipen 17.30 Ons 18/5.