ansök om medlemsskap

Fyll i formulär - skicka meddelande.
Du får en kopia på ansökan till din angivna E-postadress

Medlemsskap söks normalt per familj, med i ansökan en namngiven familjemedlem. Övriga personer under 18 år i familjen är per automatik "familjemedlemar" i klubben.

Har du allmänna frågor kan du ringa Mats Olsson 070-2220810

OBS att det inte är tillåtet med äldre tvåtaktsmotorer (modern insprutning är OK),  samt att båtbottnar skall vara biocidfria, biocidfri färg eller omålad.

  • (max 50 MB)